Valamennyiünk közös kötelessége a gyermekek tisztességes, kompetenciaalapú, életre nevelő, magas színvonalú oktatása. Ehhez olyan helyi oktatáspolitikára, oktatási szemléletre, illetve intézményvezetőkre van szükség, amelyek és akik előtérbe helyezik a tanítás és a tanulás szabadságát, és figyelembe veszik a pedagógusok, a diákok és a szülői munkaközösségek véleményét. A városunkban működő oktatási intézmények állami fenntartásba kerülését követően a vezetés elfelejtette, hogy a diákokkal, és különösképpen a pedagógusokkal továbbra is foglalkozni kell annak érdekében, hogy a városban élő gyermekek oktatási színvonala és az őket tanító pedagógusok motivációja megmaradjon, sőt, emelkedjen. Habár az állami fenntartó szervezetek területi alapon működnek, az egyedi oktatási igényeket helyi szinten, a város hathatós közreműködésével és támogatásával lehet csak megfelelő módon kielégíteni.

Javaslataink a magasabb szintű oktatás megteremtése érdekében:

  1. pedagógus ösztöndíjprogram bevezetése – minőségi oktatásért minőségi pótlékot;
  2. a pedagógusok testi, lelki és szellemi épségének megóvása érdekében térítésmentes önerősítő tréningek szervezése, ingyenes uszodalátogatás és más sportolási lehetőség biztosítása, önkormányzati finanszírozással;
  3. a tankerülettel való fokozott együttműködés az intézmények fejlesztése érdekében;
  4. szabadidős programok és a bérleménygazdálkodás javítása, nyitás a lakosság felé, a délutáni, esti terembérletek rendszerének felülvizsgálata;
  5. az oktatási, nevelési intézmények épületeinek megóvása, folyamatos karbantartása;
  6. ösztöndíjrendszer a diákoknak, már az általános iskolai korosztályban is.