Kultúra, sport

Százhalombatta ugyan ipari városként született és így vonult be a köztudatba, azonban mára komoly kulturális hagyományokkal rendelkező településként tartják számon, amelynek értékeit nemcsak országszerte, hanem Európában és a világ számos más pontján is elismerik. Ezeket az értékeket – amelyekre méltán lehetnek büszkék városunk lakói – meg kell őriznünk, és tovább kell erősítenünk. Az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek adottak, sőt, sokszor úgy tűnik, hogy a kultúrára fordított szűkös források miatt a kapacitásban rejlő lehetőségek meglehetősen kihasználatlanok (pl. Konferenciaközpont). A kiemelt együttesek és rendezvények (Forrás, Summerfest, Battai Napok, stb.) megfelelő támogatásáról továbbra is gondoskodni kell, de szélesíteni és színesíteni kell azoknak a programoknak és rendezvényeknek a körét, amelyek még közelebb viszik a kultúra értékeit a város lakóihoz, színvonalas kikapcsolódást és szórakozást biztosítva az itt élő családok számára. Ezért javasoljuk két új komplex rendezvény meghonosítását a városban: a Zenélő Főtér és az Adventi Hetek programjainak elindítását.

A sport támogatását – amellett, hogy az élsport szórakoztató jellegét is fontosnak tartjuk – elsősorban a preventív egészségmegőrzés szempontjából szeretnénk kiemelten kezelni. Ebből a nézőpontból különösen fontosnak tartjuk a diáksportot, a tömeg- és szabadidősportot, az élsport területén pedig az utánpótlásnevelést. Megítélésünk szerint a mindenkori városvezetésnek ilyen alapon kell támogatnia az egyesületeket, sportszervezeteket és közösségeket a rendelkezésre álló pénzügyi források szétosztása során. A rendelkezésre álló infrastruktúrát a szükséges javításokkal, kiegészítésekkel, bővítésekkel, korrekciókkal megfelelőnek tartjuk. Természetesen örülünk annak, ha állami támogatásból új sportcsarnok létesül, azt azonban kockázatosnak és felelőtlennek tartjuk, hogy – homályos ígéretekkel a háttérben – a város vezetése csak a tervezésre, előkészítésre elköltött már félmilliárd forintot a város vagyonából. Talán egyszerűbb és olcsóbb lett volna a meglévő sportcsarnokot felújítani, bővíteni, a XXI. század követelményeihez igazítani, és akkor annak a már elköltött félmilliárd forintnak sem lenne bizonytalan a sorsa.

Javaslataink:

  1. a Konferenciaközpontot külső forrásokat is bevonva színvonalas rendezvényekkel (előadásokkal, koncertekkel, kamaraestekkel) kell feltölteni;
  2. a nyári hétvégéken – néhány nagyobb rendezvény mellett – a Zenélő Főtér program minikoncertjeinek keretében lehetőséget kell adni a bemutatkozásra a helyi kórusoknak, együtteseknek, zenekaroknak, a zeneiskola tehetséges diákjainak;
  3. télen a szabadidős programok bővítése érdekében négyhetes Adventi Vásár megszervezése, amelynek keretében a főtéren működtetett műjégpályával, a szánkódombon – ha kell – műhó biztosításával újabb kikapcsolódási, szórakozási lehetőség nyílik a gyermekes családok és a fiatalok számára;
  4. a támogatási rendszer újra szabályozásával külön kell választani az élsport és a tömegsport önkormányzati finanszírozását;
  5. az élsport területén, differenciált támogatási rendszerben kiemelt szempontként indokolt figyelembe venni az utánpótlásnevelést, az eredményességet és a közönségvonzó erőt;
  6. a tömeg- és szabadidősport terén a feladatfinanszírozást kell alapul venni, amelynek során figyelembe kell venni a programban résztvevők várható számát.