Közrend, közbiztonság

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének jogilag szabályozott tényleges állapota. Hatással van a város lakosságának mindennapi életére, befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, meghatározza településünk életminőségét. A közbiztonság megteremtése alapvetően az állam feladata, azonban a közbiztonságunk fentarthatóságának elengedhetetlen feltétele a hatékony helybéli eszközrendszer kialakítása és magas szintű alkalmazása, üzemeltetése. A bűnözés visszaszorítása a bűncselekmények felderítésével és a bűnelkövetők büntetőjogi felelősségre vonásával érhető el. Településünkön elsősorban a bűnmegelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. A bűnmegelőzést olyan „befektetésként” fogjuk kezelni, amely hozzájárul a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez.

Javaslataink:

  1. városunk közbiztonsági helyzete létező, megoldandó problémák halmaza, amelyre a hatékony és eredményes reagálás csak társadalmi összefogással valósítható meg, az összefogás megteremtése alapvető célkitűzésünk;
  2. a város lakosságát felvilágosító programokkal, tájékoztatással kell felkészíteni, ösztönözni a családjuk, gyermekeik és vagyonuk védelmére;
  3. a jelenlegi városi kamerarendszer felülvizsgálata és felújítása, hatékonyabb üzemeltetése a lakosság érdekében;
  4. a fiatalság bevonása a bűnmegelőzésbe olyan programok szervezésével, amelyek felvilágosítást nyújtanak a számukra, növelik a felelősségérzetüket, jogkövető magatartásukat, és morálisan felkészítik, megvédik őket a negatív hatásoktól;
  5. a polgárőrség tevékenységének felülvizsgálata, társadalmi elfogadottságának növelése, jobb és magasabb szintű működésének támogatása, az összehangoltabb együttműködés megteremtése a rendőrséggel a közterületi jelenlét erősítése érdekében;
  6. a vandalizmus, a rongálások csökkentése;
  7. az időskorúak védelmének megteremtése a lakosság bevonásával;
  8. a drogfogyasztás visszaszorítása gyermekeink és fiataljaink védelme érdekében, ennek érdekében oktató és preventív programokat indítása, az ezzel foglalkozó civil és egyházi szervezetek támogatásának magasabb szintre emelése;
  9. a családon belüli erőszak ellen egy olyan családtámogató szervezetet létrehozása a szociális gondozó hálózaton belül, amely felderíti és visszaszorítja az erőszak e formáját.