Közlekedés, akadálymentesítés

Autóbusz-közlekedés

A gazdasági gondok gyarapodásából fakad a városon belüli tömegközlekedés színvonalának zuhanása is. A képviselő-testület ugyanis – vélhetőleg a város rossz gazdálkodása miatt – nem akarta fenntartani azt a tömegközlekedési modellt, ami tisztességesen szolgálta a lakosságot. Döntésükkel 2016 őszén káoszt okoztak, hiszen az életbe lépett új menetrend minden városlakónak, köztük az iskolás gyerekeknek és a munkába igyekvőknek is hatalmas gondot jelentett. Bár a városvezetés előszeretettel hivatkozik arra, hogy a menetrend megváltozása nem az ő hibájukból, hanem a Volán Társaság és az illetékes minisztérium miatt történt, az tény, hogy a képviselő-testület, illetve a városvezetés ezúttal sem képviselte megfelelően a város lakosságát.

A tömegközlekedés megszervezése szintén egy olyan feladat, amely jól átgondolt, előrelátó pénzügyi tervezéssel megvalósítható lenne, és mindenki megelégedésére működhetne. A buszközlekedés rendbetételére az alábbi javaslatokat tesszük:

 1. a menetrend, a helyi közlekedési hálózat és rendszer felülvizsgálata;
 2. a járat-sűrűség és az útvonalak újragondolása az oktatási és hivatali szolgáltatások, valamint a kereskedelmi és kulturális szokások figyelembevételével;
 3. a járműpark felülvizsgálata;
 4. a vasúti menetrenddel összehangolt autóbuszközlekedés biztosítása;
 5. a XXI. századnak megfelelő buszpályaudvar (intermodális csomópont) lehetőségének megvizsgálása, kialakítása a vasútállomás közvetlen közelében;
 6. létre kívánjuk hozni a városi helyi buszjáratot, ami a lakossá tömegközlekedési igényét fogja kiszolgálni.

Vasút

A város elhelyezkedéséből adódóan Százhalombatta lakosságának nagy hányada ingázó: dolgozni, tanulni jár a fővárosba. Az ingázni kényszerülők jelentős része függ a biztonságos vasúti közlekedéstől, annak menetrendjétől. Az önkormányzatnak kötelessége egyeztetni a vasúttársasággal azért, hogy a menetrend a város lakosságának érdekeit szolgálja. Ma semmit nem tesz ezért a vezetés.

A HELP az alább felsoroltak szerint kívánja a lakosságot szolgálni:

 1. folyamatosan figyelemmel kísérjük a vasúttal kapcsolatos változásokat, az önkormányzat jogi lehetőségeit maximálisan kihasználva, a lakosság érdekeit messzemenően figyelembe véve, tárgyalások útján gondoskodunk a város lakosságának megfelelő, biztonságos vasúti szolgáltatásról;
 2. a menetrend összeállításakor következetesen és határozottan képviseljük a lakosság igényeit a MÁV vezetésénél;
 3. gondoskodunk a vasút és a helyi buszközlekedés összehangolásáról, hogy a beérkező vonatokhoz legyen olyan busz, ami az érkezőket beviszi az állomásról a városba;
 4. a vasútállomás közelében megfelelő mennyiségű, kamerarendszerrel őrzött P+R parkoló kiépítéséről gondoskodunk.

Kerékpárút-hálózat

Városunkban a rendszerváltás hajnalán elkezdődött a kerékpárút-hálózat kiépítése, amely sajnos a mai napig nem fejeződött be. Mindez kihat a város gyors, biztonságos és a menetrendtől független közlekedésére is. Vannak területek, útszakaszok, amelyek kiépítése elmaradt, így aki kerékpárral szeretne közlekedni ezeken, az több helyen veszélynek van kitéve az autós közlekedés miatt.

Megoldási javaslataink:

 1. a szigetrendszerű kerékpárút-hálózat megszüntetése, a városi kerékpárút-hálózat teljes kiépítése a kerékpározók javaslatai alapján, igényeik messzemenő figyelembevételével,
 2. a kerékpárosok áthaladását biztonságossá tevő rendszer kiépítése a közúti kereszteződésekben (külön jelzőlámpák telepítése);
 3. kerékpártároló létesítése iskoláknál, városi intézményeknél, sportpályáknál;
 4. B+R tároló kialakítása a vasútállomásnál, zárható kerékpár helyekkel, térfigyelő kamerával biztosított őrzéssel.

Akadálymentesítés

Felülvizsgálatra szorul a város köz- és közhasználatú épületeinek valamint úthálózatának, közterületeinek elérhetősége, használhatósága mindenki számára. Ennek magában kell foglalnia az akadálymentesítés megvalósulását is, természetesen a folyamatban lévő beruházások, kiemelten a vasútállomás és környéke tekintetében arra például, hogy ne csak felvetésként, mintegy bónuszként jelenjen meg a felüljáró melletti lift kialakítása. Hiszen tudatosítani kell e kérdés fontosságát, s nem kevésbé törvényben rögzített kötelmeit -melyek alól sokban kibúvót nyújthatnak, mégis fontosságuk eltagadhatatlan-, s azok betartását.

A város úthálózata, beleértve a járdákat is természetesen, a főutak kivételével, igen sok helyütt felújításra szorul. A város egyes településrészein, évtizedes távlatban csakis foltozgatás szinten zajlott a karbantartás, még kísérletképpen sem történt egyetlen beruházás sem, mely közelebb hozná a terület útjait a XXI. században méltán elvárhatóhoz.

A felújításon már átesett utak/útszakaszok tapasztalati szakértők bevonásával végzett felülvizsgálatára nagy szükség lenne, hiszen a megoldások többfélesége rávilágít az azokból adódó hibákra is. Valamint akadálymentesítési szempontból kiemelten fontos a város több sérülteket/fogyatékkal élőket foglalkoztató intézménye s azok megközelíthetősége, illetve mindezek jelenlegi állapotának felülvizsgálata.