Környezetvédelem, közterület

Ahol nincs tiszta környezet, ott egészséges élet sincs. A környezetvédelem a legfontosabb feladatok közé tartozik, hiszen ezzel lehet megteremteni az emberek egészséges életének az alapjait. Százhalombattára ma is súlyos környezeti terhelés nehezedik a helyi nagyvállalatok és az ipari környezet miatt. Az önkormányzatnak kötelessége a környezetvédelmet fenntartható fejlődési pályára állítani, és azon tartani.

Folyamatosan egyeztetni fogunk a legnagyobb környezeti terhelést okozó nagyvállalatok vezetésével, és környezetvédelmi akciótervet dolgozunk ki, amely egyebek mellett rendelkezik az együttműködésről, a folyamatos ellenőrzésről, a pénzügyi feltételekről, illetve a közös pályázatokról. A finomítóval együttműködve tervet készítünk az onnan származó kellemetlen kipárolgások és rossz szagok csökkentésére, megszüntetésére.

Helyrehozzuk azokat a károkat, amelyeket a zöldfelületek felszámolásával és az erdőrészek kivágásával okozott a város vezetése az elmúlt években. Százhalombatta tündéjének védelme érdekében évente fásítást szervezünk, amelynek keretében több ezer gyorsan fejlődő, nagy lombozattal rendelkező, nagy mennyiségű szén-dioxid felvételére alkalmas fát ültetünk el. Elindítjuk az „Ültess és gondozz egy fát” programot a százhalombattaiak számára.

Újra kell indítani és önfenntartóvá kell tenni a szelektív hulladékgyűjtést. Javítani kell a város tisztaságát az utak, a járdák és a parkok takarításával. Együtt kell működni a városban tevékenykedő környezetvédelmi civil szervezetekkel, támogatva őket és a megalapozott programjaikat.

További javaslataink:

  1. „Ültess és gondozz egy fát” program bevezetése;
  2. közterületek, játszóterek és kültéri bútorok felújítása, folyamatos karbantartása, új utcabútorok kihelyezése a lakosság igényei alapján;
  3. a civilek által kezdeményezett környezetvédelmi programok támogatása;
  4. a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata.