Egészségügy

Megítélésünk szerint a hibás gazdasági döntések egyik legnagyobb vesztese a város közegészségügyi ellátottsága. Már 2014 tavaszán lehetett látni, hogy a pénzügyi gondok miatt Százhalombatta képtelen fenntartani azt a szolgáltatási színvonalat, amihez hosszú ideje jogosan hozzászokott a lakosság.

A városvezetés első lépésként felmondta az egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződést arra hivatkozva, hogy a szolgáltató megszegte a megállapodást. Ezt követően nagyon hamar érezhetővé vált a szolgáltatások körének szűkülése, a színvonal zuhanása. Hosszú időre bezárt az egynapos sebészet, amely a mai napig nem érte el az eredeti színvonalát. Az elmúlt években több szakorvosi ellátás szünetelt vagy megszűnt, és az is mindennapos problémává vált, hogy jelentősen megnövekedett a szakrendelésekre várók száma. A várakozás miatt az ellátás lelassult, az egyes betegek vizsgálatával töltött idő pedig lerövidült. Az új városi fenntartó csak lassan érte el a minimálisan elvárható szolgáltatási nívót. Ugyanakkor a városi költségvetés tekintetében az új egészségügyi szolgáltató működtetésével és fenntartásával felmerülő költségek nem jártak megtakarításokkal a korábbi üzemeltetőhöz képest.

A várakozási idő meghosszabbodása, illetve az ellátás lelassulása azonban csak az egyik gond, amivel a város lakossága eddig szembesülni kényszerült, illetve a közeljövőben egyre nagyobb mértékben szembesülni fog. A város vezetőjének, a szakbizottság vezetőjének és a bizottsági tagoknak a hozzá nem értése következtében, illetve kezdeményezőkészségük hiányában a házi gyermekorvosi ellátásban dolgozó orvosok száma nem éri el azt a szükséges létszámot, ami elegendő lenne az alapvető ellátás biztosításához. A kieső orvos pótlására tett rossz vagy elmulasztott lépések odavezettek, hogy az egyik gyermekorvosi praxis több éve betöltetlen. Emiatt a megmaradt idős gyermekorvosokra hárul a kieső kollégájuk betegeinek ellátása, amivel tovább növekedik a terhelésük.

A gyermekorvosok korának, létszámának gondjai csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen a felnőtt háziorvosok nagy része is az idősebb generációhoz tartozik, közülük többen már nyugdíjas korban vannak. Ha a fent említett problémákat komolyan venné a jelenlegi városvezetés, akkor már rég lépéseket tett volna a helyzetet megoldására. Ezek a gondok már évekkel ezelőtt felmerültek, és a kezelésükre még csak átmeneti megoldásokat sem sikerült tető alá hozni.

Az önhittség abban is megakadályozza a jelenlegi vezetőket, hogy figyelembe vegyék mások megoldási javaslatait, és azok alapján cselekedjenek a lakosság érdekében. A város jelenlegi vezetése az egészségügy elhanyagolásával veszélyezteti a felnövekvő generációk és a munkában megfáradt, a városunkat egykor felépítő idősek egészségét, életét. A városi egészségügy rossz irányításának várható következménye, hogy a nem túl messzi jövőben Százhalombatta lakossága más települések szakorvosi intézeteiben kaphatja csak meg az alapvető ellátást. Ez szerintünk megengedhetetlen.

Nekünk, a HELP képviselőinek van elképzelésünk az egészségügy rendbetételére, amelynek érdekében az alábbi lépések mihamarabbi megtételére van szükség:

 • minden korosztálynak egészségfejlesztési előadások, ismertetők tartása, egészségfejlesztő, prevenciós programok indítása, egészségre nevelés, középkorúak bevonása a szűrőprogramokba, idősekre fordított figyelem a konzultációs és felülvizsgálati programok bővítésével, annak érdekében, hogy a szűrés fontosságáról meggyőzzük a lakosságot, ugyanis az időben elvégzett szűrések életeket menthetnek meg;
 • emelni fogjuk azon szűrések számát, és ingyenessé is tesszük azokat, amelyekre a város lakosságának egyre nagyobb szüksége van;
 • a pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás bővítése, fiataloknak drogprevenciós program;
 • Egészségfejlesztési Iroda létrehozása, amely az egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolódva összehangolja az érdi járás egészségfejlesztési programjait;
 • vonzóvá kell tenni városunkat a praktizáló orvosok számára az önkormányzat által biztosított kedvezményekkel (például az iparűzési adó alóli mentességgel, szolgálati lakás biztosításával);
 • letelepedési megállapodást kell kötni háziorvosokkal, szakorvosokkal annak érdekében, hogy városunkat válasszák szolgálati helyül;
 • a védőnői szolgálat kiemelt támogatása a családok magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében;
 • az ellátás színvonalának emelése érdekében kérdőíves vizsgálatokkal kell felmérni a városban, hogy mi a lakosság véleménye az ellátás minőségéről, illetve elérhetőségéről.

  További távlati elképzeléseink:
 1. az ellátórendszer és a struktúra újragondolása, a várost most vezetők hibás döntése alapján létrehozott és drágán üzemeltetett Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése, és új szolgáltatói pályázat kiírása;
 2. priorizálni szükséges a százhalombattai lakosok ellátását a környékről érkezők ellátásával szemben;
 3. új szakrendelések indításával növelni kell a szakrendelések számát, folyamatosan ellenőrizni kell az orvosi munka minőségét és annak időtartamát,
 4. új körzeti orvosi hely létrehozásával bővíteni kell a háziorvosi kar létszámát;
 5. a rendelők többsége elavult, vagy nem felel meg az új szabványoknak, ezért azok minél gyorsabb felújítása szükséges, továbbá új rendelők kialakítására fogunk törekedni a jobb és színvonalasabb ellátás érdekében.